Obrir portes, encendre cors
Arxiu d'Igualtat i Memòria